Srednje obrazovanje

PočetnaDokumentiSrednje obrazovanje

Pravilnik o primjeni integralnog informacijskog sustava u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (SN 3/22)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (SN 2/22)

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/13).

Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15)

Pravilnik o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15)

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15)

Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14)

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14)

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u registar srednjih škola (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/05);

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za srednje škole (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 15/02);

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/14);

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/06)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna¹ (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/23)

Pravilnik o natjecanju i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

Pravilnik o sistematskom pregledu ranika u osnovnim i srednjim školama KSB/SBK