Srednje škole

PočetnaSrednje škole
Srednjih škola u KSB
0
Škola koje NPP izvode na hrvatskom jeziku
0
Škola koje NPP izvode na bosankom jeziku
0

Odaberite grad / Općinu

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA Bugojno
Adresa: Ciglane II
Telefon: 030/251-915
Fax: 030/251-519
Email: tehskolabu@hotmail.com

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA Bugojno
Adresa: Ciglane II
Telefon: 030/252-207
Fax: 030/252-207
Email: srednjastrucna@yahoo.com

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa: Zlatnih Ljiljana bb
Telefon: 030/260-112
Fax: 030/260-112
Email: gimnazija_bug@yahoo.com

SREDNJA ŠKOLA “BUSOVAČA”
Adresa: Kulina bana bb
Telefon: 030/732-042
Fax: 030/732-042
Email: ssbusovaca@gmail.com

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
Adresa: Kulina bana bb
Telefon: 030/593-155
Fax: 030-591-120
Email: mail@mssbusovaca.com.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DONJI VAKUF
Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici
Telefon: 030/205-355
Fax: 030/205-355
Email: mssdvakuf@bih.net.ba

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “ZIJAH DIZDAREVIĆ” Fojnica
Adresa: Novo naselje 7
Telefon: 030/544-370
Fax: 030/831-821
Email: smszijahdizdarevic@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA “USKOPLJE”
Adresa: Gradska bb
Telefon: 030/494-039
Fax: 030/494-039
Email: sskola.uskoplje@tel.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ”GORNJI VAKUF”
Adresa: Gradska bb
Telefon: 030/265-654
Fax: 030/266-255
Email: mssgv@yahoo.com

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA “JAJCE” Jajce
Adresa: Berte Kučere 3
Telefon: 030/654-273
Fax: 030/654-273
Email: ss-skola-jajce@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “NIKOLA ŠOP” Jajce
Adresa: Fra Antuna Kneževića 27
Telefon: 030/654-174
Fax: 030/654-175
Email: gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “IVAN GORAN KOVAČIĆ” KISELJAK
Adresa: Ul. Žrtava domovinskog rata 5
Telefon: 030/879-002
Fax: 030/879-002
Email: srednjaskolakis@yahoo.com

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA U KISELJAKU
Adresa: Žrtava domovinskog rata 5
Telefon: 030/879-113
Fax: 030/879-113
Email: srednjaskolafoj@yahoo.com

SREDNJA ŠKOLA “KREŠEVO”
Adresa: Troska 2A
Telefon: 030/800-202
Fax: 030/800-201
Email: ss.kresevo@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “NOVI TRAVNIK”
Adresa: Ljudevita Gaja bb
Telefon: 030/793-504
Fax: 030/793-502
Email: ss-novi.travnik@tel.net.ba

“MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA” NOVI TRAVNIK
Adresa: Omladinska bb
Telefon: 030/525-407
Fax: 030/525-012
Email: jasmina_ntr@hotmail.com

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA
Adresa: Ljudevita Gaja bb
Telefon: 030/791-076
Fax: 030/792-286
Email: sr.gl.sk.jakova.gotovca@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “TRAVNIK” NOVA BILA
Adresa: Nova Bila b.b.
Telefon: 030/707-486
Fax: 030/719-112
Email: ss.travnik@tel.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “TRAVNIK”
Adresa: Školska 3
Telefon: 030/511-059
Fax: 030/518-868
Email: mss.travnik@bih.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Adresa: Školska 3
Telefon: 030/541-621
Fax: 030/511-076
Email: mseus@bih.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK
Adresa: Školska 3
Telefon: 030/510-280
Fax: 030/511-618
Email: psecurity@msts-travnik.net

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR “PETAR BARBARIĆ” – GIMNAZIJA TRAVNIK
Adresa: Školska 1
Telefon: 030/518-823
Fax: 030/511-845
Email: ksctr@bih.net.ba

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU
Adresa: Mostarska bb
Telefon: 030/548-550
Fax: 030/548-560
Email: medresa@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA “VITEZ” Vitez
Adresa: Ilije Petrovića bb
Telefon: 030/711-336
Fax: 030/711-656
Email: ss.vitez@tel.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “VITEZ” Vitez
Adresa: Ilije Petrovića bb
Telefon: 030/717-540
Fax: 030/717-540
Email: mss.vitez.kruscica@tel.net.ba

FAQ

Pripremili smo odgovore na najčešća pitanja koja nam postavljate.
Česta pitanja