Odjel za materijalno-financijsko poslovanje

PočetnaOdjel za materijalno-financijsko poslovanje

U odjelu za materijalno-financijsko poslovanje obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. osiguravanje i realizacija financijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom KSB
 2. propisuje i provodi procedure interne kontrole u okviru materijalnog i financijskog poslovanja u Ministarstvu
  realiziranje sredstava po prijenosima-transferima sredstava (visoko školstvo, šport i kultura)
 3. formalna i računska kontrola obrazaca primljenih od korisnika koje Riznica opslužuje prije unosa
 4. vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i osigurava plaćanje putem Trezora
 5. unos podataka u sustav
 6. unos narudžbenica i njihovo tiskanje i dostava korisnicima
 7. knjiženje unesenih narudžbenica i faktura u Glavnoj knjizi
 8. unošenje potraživanja u Modul
 9. obračunavanje plaća koje opslužuje Riznica
 10. sređivanje analitičko-formacijskih materijala iz oblasti financija
 11. vršenje nadzora i propisivanje okvira rada u poslovima obračuna škola
 12. priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe Ministra
 13. upoznavanje Ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela
 14. popunjavanje propisanih obrazaca za periodično, polugodišnje i godišnje izvještavanje
 15. administrativno-tehnički i drugi srodni poslovi
 16. drugi poslovi i radni zadaci iz oblasti financija koje odredi ministar

Danijel Kolenda

Telefon: +387(0)30 503-118
Fax: +387(0)30 503-118
danijel.kolenda@sbk-ksb.gov.ba

STRUČNI SAVJETNIK

Zekija Spahić
Telefon: +387(0)30 503-118
Fax: +387(0)30 503-118
zekija.spahic@sbk-ksb.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK

Željka Perić
Telefon: +387(0)30 503-118
Fax: +387(0)30 503-118
zeljka.peric@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Adaleta Mustajbegović
Telefon: +387(0)30 510-450
Fax: +387(0)30 510-450
adaleta.mustajbegovi@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Izeta Perenda
Telefon: +387(0)30 510-450
Fax: +387(0)30 510-450
izeta.perenda@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Katica Barišić
Telefon: +387(0)30 510-451
Fax: +387(0)30 510-451
katica.barisic@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Zikreta Zlatić
Telefon: +387(0)30 510-451
Fax: +387(0)30 510-451
zikreta.zlatic@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Marija Sivonjić
Telefon: +387(0)30 510-452
Fax: +387(0)30 510-452
marija.sivonjic@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Jadranka Stojak
Telefon: +387(0)30 510-452
Fax: +387(0)30 510-452
jadranka.stojak@sbk-ksb.gov.ba