O Ministarstvu

PočetnaO Ministarstvu

MINISTAR

Bojan Domić
Telefon: +387(0)30 511-214
Fax: +387(0)30 511-214
minobsbk@bih.net.ba mozks@sbk-ksb.gov.ba

TAJNIK MINISTARSTVA

Katarina Velte
Telefon: +387(0)30 509-280
Fax: +387(0)30 509-280
katarina.velte@sbk-ksb.gov.ba

Pomoćnik ministra za obrazovanje i znanost
Stanična 43, Travnik
Tel: 030/509-285
Email: –

Nusret Baručija

Pomoćnik ministra za kulturu, šport i informiranje
Stanična 43, Travnik
Tel: 030/513-271
nusret.barucija@sbk-ksb.gov.ba

Danijel Kolenda

Pomoćnik ministra za materijalno-financijsko poslovanje
Stanična 43, Travnik
Tel: 030/503-118
danijel.kolenda@sbk-ksb.gov.ba

Sežad Hodžić

Pomoćnik ministra za autoškole i vozačke ispite
Erika Brandisa bb, Travnik
Tel: 030/541-342
sezad.hodzic@sbk-ksb.gov.ba

Glavni kantonalni inspektor
Stanična 43, Travnik
Tel: 030/512-503
Email: –

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, pitanja mladih, kulture i športa, i to:
  1. sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  2. znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  3. razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  4. pitanja mladih vezana za poboljšanje statusa mladih te objedinjavanje mjera i aktivnosti na poboljšanju statusa mladih u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima uprave, kao i praćenje provedbe mjera iz strategije za mladih Kantona;
  5. razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  6. provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  7. kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  8. inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  9. vođenje registara;
  10. sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela

Odjel za obrazovanje i znanost

predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Odjel za kulturu, šport i informiranje

zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa, te razvoj i unapređenje športa

Odjel za autoškole i vozačke ispite

poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Odjel za materijalno financijsko poslovanje

predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Inspektorat Ministarstva

Inspektorat Ministarstva je sačinjen od pet inspektora.

Lokacije

Lokacije odjela Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

FAQ

Pripremili smo odgovore na najčešća pitanja koja nam postavljate.
Česta pitanja