Odjel za kulturu, sport i informisanje

PočetnaOdjel za kulturu, sport i informisanje

U Odjelu za kulturu, šport i informiranje obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. Pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja;
 2. izradba informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem;
 3. praćenje rada i stanja u oblastima kulture, športa i informiranje i predlaganje mjera za unapređenje;
 4. praćenje i podržavanje sportaša i sportskih udruga od važnosti za Kanton;
 5. zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa;
 6. vođenje uredne i ažurne evidencije i registra kulturnih i sportskih organizacija i udruga i javnih glasila;
 7. informiranje građana na privremenom radu u inozemstvu;
 8. sudjelovanje u rješavanju u upravnim stvarima;
 9. vođenje baze podataka kulturnih, sportskih i informacijskih ustanova i organizacija na području Kantona;
 10. sudjelovanje i pružanje stručne pomoći u kulturnoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji;
 11. praćenje stanja i odnosa u djelatnosti kulture;
 12. izgradnja, razvitak i funkcioniranje sustava informiranja;
 13. evidentiranje javnih glasila;
 14. utvrđivanje standarda i normativa djelatnosti u oblasti kulture;
 15. priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra;
 16. upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela;
 17. administrativno-tehnički i drugi poslovi;
 18. drugi poslovi i zadaci iz ovih oblasti i koje odredi ministar.

POMOĆNIK MINISTRA

Nusret Baručija
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
nusret.barucija@sbk-ksb.gov.ba

STRUČNI SAVJETNIK


Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271


VIŠI STRUČNI SURADNIK

Fatima Jelčin
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
fatima.jelcin@sbk-ksb.gov.ba


VIŠI REFERENT

Sanja Perić
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
sanja.peric@sbk-ksb.gov.ba

Javni pozivi / Objave

Najnovije obavijesti i javni pozivi iz odjela za kulturu, sport i informisanje