Osnovno obrazovanje

PočetnaDokumentiOsnovno obrazovanje

Pravilnik o primjeni integralnog informacijskog sustava u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (SN 3/22)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (SN 2/22)

Pravilnik o dopuni i izmjeni pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja dokumentacije, evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna¹ (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/23)

Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15)

Pravilnik o izboru imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15)

Pravilnik o izboru ustroju i radu školskih odbora (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 5/05);

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15)

Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14)

Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14)

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 4/03)

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 10/03)

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/05)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 3/14)

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 13/06)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 7/16)

Pravilnik o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/10)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna”, broj 7/16)

Pravilnik o natjecanju i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom u školi