Osnovne škole

PočetnaOsnovne škole
Osnovnih škola u KSB
0
Škola koje NPP izvode na hrvatskom jeziku
0
Škola koje NPP izvode na bosankom jeziku
0

Odaberite grad / Općinu

“Prva osnovna škola” Bugojno, Jaklić
Adresa: Jaklić V/2
Telefon: 030/253-440
Fax: 030/253-440
Email: prva-bug-jaklic.mozks-ksb.ba
Email 2: posbugojno@yahoo.com

Prva osnovna škola Bugojno
Adresa: Hendek VII/2
Telefon: 030/251-700
Fax: 030/251-700
Email: prvaosbu@bih.net.ba

Druga osnovna škola Bugojno
Adresa: UL.Armije BiH br.7
Telefon: 030/251-702
Fax: 030/251-702
Email: druga-os-bugojno.mozks-ksb.ba
Email 2: drosskola@bih.net.ba

Treća osnovna škola Bugojno
Adresa: Jaklić br. 2
Telefon: 030/251-701
Fax: 030/251-702
Email: treca-os-bugojno.mozks-ksb.ba
Email 2: trosjaklic@hotmail.com

Osnovna škola “Bristovi”
Adresa: Rostovska bb
Telefon: 030/250-692
Fax: 030/250-692
Email: skola.bristovi@bih.net.ba

Osnovna škola “Drvetine”
Adresa: Drvetine – Bugojno
Telefon: 030/277-343
Fax: 030/277-343
Email: os-drvetine.mozks-ksb.ba
Email 2: drvetine@hotmail.com

Osnovna škola “Gračanica”
Adresa: Gračanica kod Bugojna
Telefon: 030/281-036
Fax: 030/281-036
Email: os-gracanica.mozks-ksb.ba
Email 2: gracanca@bih.net.ba

Osnovna muzička škola “Bugojno”
Adresa: Slobode 149
Telefon: 030/251-181
Fax: 030/251-181
Email: osmuzicka.bu@bih.net.ba

Osnovna škola “Busovača”
Adresa: Nikole Šubića Zrinjskog bb
Telefon: 030/733-095
Fax: 030/733-179
Email: o.s.busovaca@gmail.com

Osnovna škola “Kaonik”
Adresa: Kaonik bb
Telefon: 030/736-058
Fax: 030/736-055
Email: oskaonik@gmail.com

Osnovna škola Kaćuni
Adresa: Kaćuni bb
Telefon: 030/591-019
Fax: 030/590-143
Email: os-kacuni.mozks-ksb.ba
Email 2: deno.1111@hotmail.com

“Prva osnovna škola”, Donji Vakuf
Adresa: Vrbaska bb
Telefon: 030/205-115
Fax: 030/205-115
Email: prva-os-dvakuf.mozks-ksb.ba
Email 2: prvaosdonjivakuf@hotmail.com

“Treća osnovna škola”, Oborci
Adresa: Oborci bb
Telefon: 030/261-005
Fax: 030/261-005
Email: treca-os-dvakuf.mozks-ksb.ba
Email 2: osoborci@bih.net.ba

“Četvrta osnovna škola”
Adresa: Torlakovac
Telefon: 030/275-111
Fax: 030/275-111
Email: os.torlakovac@bih.net.ba

Osnovna škola “Hasan Kjafija-Pruščak”
Adresa: Prusac bb
Telefon: 030/271-162
Fax: 030/271-162
Email: os-hasan-kjafija-pruscak.mozks-ksb.ba
Email 2: drugaosprusac@gmail.com

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Gojevići-Fojnica
Adresa: Gojevići bb
Telefon: 030/803-206
Fax: 030/803-409
Email: os.igk-gojevici@tel.net.ba

Osnovna škola “Muhsin Rizvić”
Adresa: Novo naselje 7
Telefon: 030/831-855
Fax: 030/831-855
Email: os-mrizvic.mozks-ksb.ba
Email 2: osmuhsinrizvic@bih.net.ba

Osnovna škola “Uskoplje”
Adresa: Bana Jelačića bb
Telefon: 030/494-018
Fax: 030/494-240
Email: os-uskoplje.mozks-ksb.ba
Email 2: os.uskoplje@tel.net.ba

Osnovna škola “Gornji Vakuf”
Adresa: Omladinska bb
Telefon: 030/265-658
Fax: 030/265-671
Email: emirsin@yahoo.com

Osnovna škola “Pajić Polje”
Adresa: Pajić Polje bb
Telefon: 030/286-827
Fax: 030/286-827
Email: os-pajicpolje.mozks-ksb.ba
Email 2: ppolje@bih.net.ba

Osnovna škola “Voljevac”
Adresa: Voljevac bb
Telefon: 030/260-567
Fax: 030/260-567
Email: os-voljevac.mozks-ksb.ba
Email 2: osvoljevac@bih.net.ba

Osnovna škola ”Jajce”
Adresa: Krušćica bb
Telefon: 030/279-568
Fax: 030/279-219
Email: os-jajce.mozks-ksb.ba
Email 2: osjajcekruscica@gmail.com

Osnovna škola “13. rujan”
Adresa: Volijak bb
Telefon: 030/654-133
Fax: 030/654-132
Email: os.13.rujan@tel.net.ba

Osnovna škola “Berta Kučera”
Adresa: Fra Antuna Kneževića 8
Telefon: 030/654-297
Fax: 030/654-298
Email: os-berta-kucera.mozks-ksb.ba
Email 2: bertajajce@gmail.com

Osnovna škola “Braća Jezerčić” Divičani – Jajce
Adresa: Divičani
Telefon: 030/654-612
Fax: 030/640-611
Email: os-braca-jezercic.mozks-ksb.ba
Email 2: os.divicani@gmail.com

Osnovna škola “Kiseljak”
Adresa: Josipa bana Jelačića 42/A
Telefon: 030/877-358
Fax: 030/877-357
Email: os.kiseljak@tel.net.ba

Osnovna škola “Lepenica”
Adresa: Kuliješ 36/A
Telefon: 030/873-154
Fax: 030/873-207
Email: os-lepenica.mozks-ksb.ba
Email 2: os.lepenica@gmail.com

Osnovna škola “Brestovsko”
Adresa: Dugo Polje 52
Telefon: 030/876-063
Fax: 030/876-063
Email: os-brestovsko.mozks-ksb.ba
Email 2: os.brestovsko1@tel.net.ba

Osnovna škola “Gromiljak”
Adresa: Gromiljak bb
Telefon: 030/877-462
Fax: 030/872-209
Email: os-gromiljak.mozks-ksb.ba
Email 2: os.gromiljak@gmail.com

Osnovna škola “Kiseljak 1” Bilalovac
Adresa: Hrastovi 25
Telefon: 030/594-005
Fax: 030/594-005
Email: oskiseljak1bilalovac@hotmail.com

Osnovna škola “Kiseljak 2”, Zabrđe
Adresa: Zabrđe bb
Telefon: 030/596-200
Fax: 030/596-057
Email: oskis2zabrdje@bih.net.ba

Osnovna škola “dr. Boris Ćorić”
Adresa: Fra Grge Martića 124
Telefon: 030/806-710
Fax: 030/806-810
Email: os-drboris-coric.mozks-ksb.ba
Email 2: o.s.kresevo@gmail.coma

Osnovna škola “Novi Travnik”
Adresa: Ljudevita Gaja bb
Telefon: 030/793-027
Fax:030/791-850
Email: os-ntravnik.mozks-ksb.ba
Email 2: os.novi.travnik@tel.net.ba

Osnovna škola “fra Marijan Šunjić”
Adresa: Stojkovići
Telefon: 030/791-063
Fax: 030/791-063
Email: os-fra-ms.mozks-ksb.ba
Email 2: osstojkovici@net.hr

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”
Adresa: Opara
Telefon: 030/527-002
Fax: 030/527-002
Email: os-emulabdic.mozks-ksb.ba
Email 2: skola-opara@hotmail.com

Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”
Adresa: Vodovod bb
Telefon: 030/542-931
Fax: 030/542-932
Email: os-mmd.mozks-ksb.ba
Email 2: os.mak@bih.net.ba

Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić”
Adresa: Trenica
Telefon: 030/529-451
Fax: 030/529-451
Email: os-mcc.mozks-ksb.ba
Email 2: skolatrenica@bih.net.ba

Osnovna škola “Safvet-beg Bašagić”
Adresa: Omladinska bb
Telefon: 030/525-013
Fax: 030/525-013
Email: oskolasafvetn.tr@bih.net.ba

Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik
Adresa: Stjepana Tomaševića bb
Telefon: 030/791-182
Fax: 030/792-182
Email: ogs-jakovag.mozks-ksb.ba
Email 2: glazbena.skola-jakova.gotovca@tel.net.ba

Osnovna muzička škola Novi Travnik
Adresa: Mehmeda Spahe 11 C
Telefon: 030/525-533
Fax: 030/525-533
Email: omsnovitravnik2010@gmail.com

Osnovna škola “Nova Bila”
Adresa: Nova Bila bb
Telefon: 030/708-057
Fax: 030/707-027
Email: osnovabila@yahoo.com

Katolički školski centar “Petar Barbarić” – Osnovna škola Travnik
Adresa: Školska 1
Telefon: 030/518-823
Fax: 030/512-714
Email: ksctr@bih.net.ba

Osnovna škola “Dolac”
Adresa: Dolac na Lašvi bb
Telefon: 030/540-737
Fax: 030/516-095
Email: os-dolac.mozks-ksb.ba
Email 2: os.skoladolac@bih.net.ba

Osnovna škola “Guča Gora”
Adresa: Guča Gora bb
Telefon: 030/560-019
Fax: 030/560-019
Email: os-ggora.mozks-ksb.ba
Email 2: os.gucagora@bih.net.ba

Osnovna škola “Han Bila”
Adresa: Han Bila bb
Telefon: 030/562-402
Fax: 030/562-402
Email: os-han.bila.mozks-ksb.ba
Email 2: skola-hb@bih.net.ba

Osnovna škola “Kalibunar”
Adresa: Vjekoslava Karas bb
Telefon: 030/510-442
Fax: 030/510-441
Email: oskola_kalibunar@bih.net.ba

Osnovna škola “Karaula”
Adresa: Ćosići bb
Telefon: 030/535-050
Fax: 030/535-050
Email: os-karaula.mozks-ksb.ba
Email 2: os.karaula@hotmail.com

Osnovna škola “Mehurići”
Adresa: MehurićI bb
Telefon: 030/564-402
Fax: 030/564-402
Email: os-mehurici.mozks-ksb.ba
Email 2: osmehurici@bih.net.ba

Osnovna škola “Travnik”
Adresa: Školska bb
Telefon: 030/518-697
Fax: 030/511-197
Email: os-travnik.mozks-ksb.ba
Email 2: ostravnik@bih.net.ba

Osnovna škola “Turbe”
Adresa: Aleja bb
Telefon: 030/530-092
Fax: 030/530-371
Email: osskola.turbe@bih.net.ba

Osnovna škola “Vitovlje”
Adresa: Vitovlje bb
Telefon: 030/539-555
Fax: 030/539-555
Email: os-vitovlje.mozks-ksb.ba
Email 2: osvitovlje01@hotmail.com

Osnovna muzička škola Travnik
Adresa: Lukačka 6
Telefon: 030/512-130
Fax: 030/512-130
Email: oms-travnik.mozks-ksb.ba
Email 2: muzickaskolatr@bih.net.ba

Osnovna škola “Vitez”
Adresa: Josipa Kurevije bb (H)
Telefon: 030/711-579
Fax: 030/711-327
Email: os-vitezh.mozks-ksb.ba
Email 2: osnovnaskola.vitez@gmail.com

Osnovna škola “Bila”
Adresa: Marosi b.b.
Telefon: 030/716-243
Fax: 030/716-243
Email: skolabila@gmail.com

Osnovna škola “Dubravica”
Adresa: 22. Prosinca bb
Telefon: 030/712-775
Fax: 030/711-585
Email: os-dubravica.mozks-ksb.ba
Email 2: skola.dubravica@gmail.com

Osnovna škola ”Vitez”
Adresa: Josipa Kurevije bb (B)
Telefon: 030/710-998
Fax: 030/710-998
Email: os-vitez@tel.net.ba

Osnovna škola “Dubravica”, Preočica
Adresa: Preočica bb
Telefon: 030/545-442
Fax: 030/545-441
Email: os_dubravica@yahoo.com

FAQ

Pripremili smo odgovore na najčešća pitanja koja nam postavljate.
Česta pitanja