ZAKONI:

 1. Zakon o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 11/01) 

 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 17/04)

PRAVILNICI:

 1. Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/13)

 2. Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15)

 3. Pravilnik o izboru imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15)

 4. Pravilnik o izboru ustroju i radu školskih odbora (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 5/05);

 5. Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15)

 6. Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14)

 7. Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14)

 8. Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14)

 9. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 4/03)

 10. Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 10/03)

 11. Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/05)

 12. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 3/14)

 13. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 13/06)

 14. Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 7/16)
 15. Pravilnik o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/10)

 16. Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna”, broj 7/16)

 17. Pravilnik o natjecanju i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

OSTALI DOKUMENTI:

 1. Kriterije oslobađanja učenika od plaćanja nakande i trošarine (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 4/16)

 2. Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ (Službene novine Kantona Središnja Bosna 9/18)

 3. Pregled rada izvannastavne aktivnosti

 4. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

ZAKONI:

 1. Zakon o srednjem školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01)

 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 17/04 i 15/12)

PRAVILNICI:

 1. Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/13).

 2. Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15)

 3. Pravilnik o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15)

 4. Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15)

 5. Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14)

 6. Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14)

 7. Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14)

 8. Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u registar srednjih škola (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/05);

 9. Pravilnik o pedagoškim mjerilima za srednje škole (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 15/02);

 10. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/14);

 11. Pravilnik o izboru ustroju i radu školskih odbora (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 5/05);

 12. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/06)

 13. Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama te učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/13)

 14. Pravilnik o natjecanju i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

OSTALI DOKUMENTI:

 1. Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/18)

 2. Pregled rada izvannastavne aktivnosti

 3. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi