RASPORED PRIPREMNE NASTAVE (OSPOSOBLJAVANJA) PO JAVNOM POZIVU ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE MOTORNIH VOZILA

PočetnaVozački ispitiRASPORED PRIPREMNE NASTAVE (OSPOSOBLJAVANJA) PO JAVNOM POZIVU ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE MOTORNIH VOZILA