OBAVIJEST

PočetnaVozački ispitiOBAVIJEST

Kandidatima za člana Ispitnog povjerenstva koji su se prijavili na Javni poziv Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB