OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA PRIJAVE KANDIDATA NA JAVNI POZIV ZA DOBIJANJE LICENCI

PočetnaVozački ispitiOBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA PRIJAVE KANDIDATA NA JAVNI POZIV ZA DOBIJANJE LICENCI