OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ZA TESTIRANJE/INTERVJU ZA ČLANA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA VOZAČKE ISPITE U 2024.godini

PočetnaVozački ispitiOBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ZA TESTIRANJE/INTERVJU ZA ČLANA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA VOZAČKE ISPITE U 2024.godini

Poštovani,

Obavještavamo vas da je došlo do izmjene termina za obavljanje testiranja i intervjua koji su bili planirani dana 15.05.2024.godine

Novi termin planiran je dana 21.05.2024.god.( utorak) u 10 sati u sali zgrade vlade SBK u Travniku.

Isti dan će se održati intervju  s početkom u 14:30 sa kandidatima koji zadovolje rezultate na testiranju.

POZIV ZA TESTIRANJE I INTERVJU POPIS KANDIDATA 21.5.2024.godine

Povjerenstvo za provedbu procedure po Javnom pozivu