OBAVIJEST kandidatima po Javnom pozivu za stjecanje zvanja instruktora vožnje

PočetnaVozački ispitiOBAVIJEST kandidatima po Javnom pozivu za stjecanje zvanja instruktora vožnje

Obavještavaju se kandidati koji su zadovoljili uvjete iz Javnog poziva za stjecanje zvanja instruktora vožnje raspisanog pod brojem 08-23-798/2023 od 01.08.2023. godine, da će blagovoremeno biti obavješteni o vremenu i mjestu obavljanja pripremne nastave, te o visini naknade uplate troškova za osposobljavanje (pripremna nastava). Molimo vas da pratite našu web stranicu, a također obavijesti o visini uplata pratite putem vašeg e maila.

U privitku:  Obavijest kandidatima o ispunjenosti uvijeta po Javnom pozivu za stjecanje zvanja instruktora vožnje

OBAVIJEST KANDIDATIMA O ISPUNJENOSTI UVIJETA ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE