Zahtjev za subvencioniranje boravka u predškolskoj ustanovi i Upute za roditelje

PočetnaObavijestiZahtjev za subvencioniranje boravka u predškolskoj ustanovi i Upute za roditelje

Vlada Kantona Središnja Bosna je 1. rujna 2022. godine donijela Odluku o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB; broj: 10/22).

Odlukom je definirano subvencioniranje boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u 100% -tnom, 50% -tnom i 30% – tnom iznosu.

Odobrena visina subvencije, za isti iznos, umanjuje vašu mjesečnu obavezu prema predškolskoj ustanovi, sve dok traje to pravo.

Roditelj/staratelj zahtjev (zahtjev dostupan na web stranici Ministarstva ili isti možete dobiti u ustanovi) za ostvarivanje prava na subvencioniranje podnosi Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (daljnjem tekstu: Ministarstvo) posredstvom predškolske ustanove u kojoj dijete boravi (predškolska ustanova zaprima Zahtjev roditelja, pomaže roditeljima prilikom kompletiranja potrebne dokumentacije i u njihovo ime dostavlja Zahtjev s priloženom dokumentacijom Ministarstvu).

Roditelj zahtjev s potrebnom dokumentacijom može i osobno podnijeti Ministarstvu. O zahtjevu za ostvarivanje prava na subvencioniranje boravka rješenjem odlučuje Ministarstvo.

Zahtjev za subvencioniranje boravka u predškolskoj ustanovi

Na linku ispod, u nastavku teksta, možete pročitati i detaljna uputstva za roditelje.

Upute za roditelje

Na linku ispod, u nastavku teksta, možete pročitati i detaljna uputstva za ustanove.

Upute za ustanove

Pročitajte još članaka