Upute za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini

PočetnaObavijestiUpute za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini

Temeljem članka 12. Zakona o organiziranju i djelokrugu rada kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave („Sl.novine KSB“, broj 15/12,17/12 i 11/19), članka 65. Zakona o organiziranju tijela uprave u F BiH („Sl.novine F BiH“, broj 35/05), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB donijelo je Uputu za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini za sve osnovne i srednje škole na području Kantona Središnja Bosna.

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju te preporuke i suglasnost Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike (broj: 08-33-6206/21-3 od 30.8.2021.god.) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna je donijelo Upute za početak nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini, koje možete pogledati na linku ispod.

Upute za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini

Pročitajte još članaka