SGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik raspisala javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

PočetnaObavijestiSGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik raspisala javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA
JAKOVA GOTOVCA
NOVI TRAVNIK

Temeljem članka 3. stavak (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“, broj: 6/2020 i 9 /2020), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19) i Suglasnosti Vlade Kantona Središnja Bosna broj:03-30-6/22 od   28.03.2022. godine, SGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH  RADNIH MJESTA U ŠKOLI

1.Nastavnik  violine i komorne glazbe, 12 sati tjedno, na određeno  vrijeme  do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

2. Nastavnik glasovira i komorne glazbe, 24 sati tjedno, na određeno vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

3. Nastavnik korepeticije, 6 sati tjedno na određeno  vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

4. Nastavnik trube, 8 sati tjedno na određeno  vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

5. Nastavnik klarineta, 8 sati tjedno na određeno  vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

6. Nastavnik gitare i komorne glazbe, 8 sati tjedno na određeno vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

7. Nastavnik harmonike i komorne glazbe, 9,33 sata tjedno na određeno vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

8. Nastavnik solo pjevanja i komorne glazbe, 11 sati tjedno na određeno vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

9. Nastavnik voditelj orkestra,4 sati tjedno na određeno  vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

10. Nastavnik voditelj zbora,4 sata tjedno na određeno  vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

11. Nastavnik teorijskih predmeta, 9 sati tjedno na određeno vrijeme do 30.06.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za godišnje i završne ispite , vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju, organizira i sudjeluje u izvođenju interni sati, koncerata , natjecanja i drugih javnih nastupa.  Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

12. Nastavnik matematike – 4 sata tjedno, na određeno radno vrijeme,  do 30.06.2022. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

13. Domar škole-kućni majstor-ložač, na neodređeno radno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

 Opis poslova i radnih zadatak: svakodnevno kontrolira da se u zgradama osiguraju normalni uvjeti rada za učenika i djelatnike škole (grijanje, rasvjeta, voda, čistoća i sigurnost).

Vodi brigu o školskom i uredskom  namještaju i obavljanje manje radove na krečenju i farbanju školskih prostorija i školskog namještaja. U zimskim mjesecima održava prilaze školi čistim od snijega a u slučaju jakih kiša kontrolira da voda ne ulazi u prostorije, a u ljetnim mjesecima košenje trave i održavanje  školskog dvorišta urednim i čistim. Organizira prijenos i prijevoz školskih instrumenata za potrebe održavanja javnih nastupa učenika,kopira notni i druge uredske materijale i donosi poštu . Obavlja i druge  poslove po nalogu tajnika i ravnatelja škole.

Kandidati za natječaj pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), trebaju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnika u Srednjoj školi – VII/1 stupanj visoke stručne spreme ili 300 ECTS bodova po Bolonjskom procesu sukladno članku 81. Zakona o srednjem školstvu („Službene novine KSB/SBK“ broj: 15/12), (pozicija od 1.-12.)

Kandidat treba ispunjavati uvjete za domara –kućnog majstora sa V.,IV. ili III. stupanjem VKV/KV srednja strukovna škola a sukladno članku 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji u SGŠ Jakova Gotovca (pozicija 13.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Diploma o stečenoj stručnoj spremi za oba ciklusa obrazovanja po Bolonjskom procesu 300 ECTS bodova ili diplomu VII/1 stupanj visoke stručne spreme(za poziciju od 1-12)
  •  Diploma o završenom V.,IV. ili III. stupnju VKV/KV srednja strukovna škola metalske, elektro, građevinske ili drvoprerađivačke struke (pozicija 13.)
  • Potvrda zavoda za zapošljavanje o periodu čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme
  • Ovjeren prijepis ocjena sa fakulteta tijekom studija za oba ciklusa obrazovanja (pozicija od 1.-12.)
  • Uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu
  • Potvrda o položenom stručnom ispitu (za poziciju od 1.-12.)
  • Kandidati koji žive u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda trebaju dostaviti kućnu listu i za odrasle članove obitelji dokaz o neuposlenosti (uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje, rodne listove za djecu)
  • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu

Kandidat koji se  prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna, dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.Primljeni kandidati rad obavljaju u SGŠ Jakova Gotovca u Novom Travniku, a radno vrijeme je sukladno utvrđenom rasporedu.

Kandidati prijavljeni na natječaj čija je prijava i prispjela dokumentacija potpuna i pravodobna dužni su pristupiti pismenom testiranju koje će se obaviti 19.04.2022. godine (utorak) s početkom u 09,oo sati u prostorijama SGŠ Jakova Gotovca u Novom Travniku (pozicija od 1.-13.)

Intervju bit će održan 20.04.2022 godine (srijeda) s početkom u 09,oo sati  za sve kandidate.

Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za: zakonski okvir djelovanja srednje škole; izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada; opće znanje. Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 10 bodova. Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova što predstavlja uvjet za pristupanje intervjuu. Pismeni ispit traje 30 minuta.

Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave na javni oglas.

Intervju se sastoji od 5 pitanja. Svaki član Povjerenstva za provođenje javnog oglasa daje od 1 do 5 bodova tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova. Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od prijave na javni oglas.

Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kandidati koji budu primljeni, prije stupanja u rad dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Prijave se podnose Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa, preko poslodavca koji je raspisao javni oglas.

Prijave sa potrebitom dokumentacijom dostaviti isključivo putem

pošte na adresu:

 SGŠ Jakova Gotovca, ulica Ljudevita Gaja bb., 72290 Novi Travnik

s naznakom: „Prijava  na  javni oglas – NE OTVARATI“. Na poleđini kuverte navesti ime i prezime  podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Javni oglas o prijemu djelatnika za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje otvoren 8 dana, od dana objave obavijesti u dnevnom tisku (DNEVNI LIST).

Za dodatna objašnjenja obratiti se na broj telefona 030/792-286 (Kontakt osoba: Lucija Fišić, tajnik škole).

Razmatrati će se samo prijave kandidata prijavljenih na javni oglas koje su podnesene pravodobno i potpune, te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa.

Kandidate čija dokumentacija nije potpuna Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa će obavijestiti putem internet stranice škole.

Isprave i dokazi se prilažu u ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa ili originalu, a kućna lista i rodni list moraju biti iz vremena natječaja.

RAVNATELJICA
                                                                                                         v.r.  Ivanka Vrhovac,prof.

Pročitajte još članaka