Priručnik “Što trebate znati o sekstingu?” i knjiga “Seksting: Razmjena seksualno eksplicitnog sadržaja”

PočetnaObavijestiPriručnik “Što trebate znati o sekstingu?” i knjiga “Seksting: Razmjena seksualno eksplicitnog sadržaja”

Što trebate znati o sekstingu? Priručnik za voditelje preventivnih radionica za adolescente, nastavnike i roditelje/skrbnike

Knjiga – Seksting: Razmjena seksualno eksplicitnog sadržaja

Ovaj priručnik pripremljen je u sklopu projekta Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje (SextYouth) Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), od veljače 2021. do veljače 2026. godine.

Priručnik sadrži opisane edukativne radionice za adolescen-te, nastavnike i roditelje/skrbnike, temeljene na najnovijim znanstvenim spoznajama o važnim karakteristikama i čimbenicima koji pridonose sekstingu, ali i o onim čimbenicima koji mogu biti zaštitni u kontekstu njegovih negativnih posljedica. Glavni su ciljevi radionica razviti znanje i svijest o fenomenu sekstinga te razumjeti strategije procjene i rada s mladima koji su izloženi negativnim posljedicama sekstinga. Nakon uvodnoga teorijskog dijela o problematici sekstinga priručnik nudi i praktični dio koji uključuje edukativne materijale za provedbu i evaluaciju radionica. Uz pomoć ovoga priručnika svi zainteresirani nastavnici, odgajatelji i drugi stručnjaci koji rade s mladima, kao i svi zainteresirani roditelji/skrbnici i adolescenti, mogu se informirati i dalje provoditi program radi sprječavanja negativnih posljedica sekstinga među adolescentima.

Pročitajte još članaka