Poziv kandidatima (volonterima) Ministarstva obrazovanja primljenih po Javnom pozivu Vlade KSB za stručno osposobljavanje

PočetnaObavijestiPoziv kandidatima (volonterima) Ministarstva obrazovanja primljenih po Javnom pozivu Vlade KSB za stručno osposobljavanje

Ovim putem Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa poziva kandidate dodijeljene ovom Ministarstvu po Javnom pozivu Vlade KSB na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Popis dodijeljenih kandidata u privitku zajedno sa rasporedom) na radni sastanak koji će se održati 26.veljače 2020. u zgradi Vlade KSB, na drugom katu, sala II, a prema sljedećem rasporedu

Kandidati koji trebaju doći u 14h

 1. KLISURA SAMIR
 2. AMER VILEŠ
 3. RAHMANA PAMIĆ
 4. IVANA STOJAK
 5. ALMIRA NEZIĆ
 6. MELISA DEDOVIĆ
 7. BORIS BREČIĆ
 8. ZERINA DEDIĆ
 9. KUKIĆ MELINA
 10. TARAHIJA EHLIMANA
 11. MIRUDIN OSMANČEVIĆ
 12. NUSRETA IBRIČIĆ
 13. ZARINA ČAUŠEVIĆ
 14. BELMA ŠEHOVIĆ
 15. SULEJMAN HORIĆ
 16. HAMZA DURANOVIĆ
 17. MIRELA SALDUM
 18. AMEL NESLANOVIĆ
 19. NERMA ŠAKIĆ
 20. AMNA JAŠAREVIĆ
 21. INDIRA BULAJA-HUJIĆ
 22. NUDŽEJMA KASUMOVIĆ
 23. ALEM ŠABANOVIĆ
 24. ALMIRA LUTVICA
 25. MAJDA ĆATIĆ
 26. ERMINA SKROBO
 27. ĐENETA ĐIDIĆ
 28. AMAR NERETLJAK
 29. MARIN BOŠNJAK
 30. AJDINA DERVIŠIĆ
 31. MINELA UGARAK
 32. ALMA PALIĆ-PERENDA
 33. ŠEJLA BEKTAŠ
 34. AZRA ZAHIROVIĆ
 35. TONI LOVRINOVIĆ
 36. MIRZA BUŠATLIĆ
 37. ADNA ŠAKIĆ
 38. ANA MARTINOVIĆ
 39. VALENTINA SLIŠKOVIĆ
 40. ALISA MUSIĆ
 41. ESMA MEŠTROVAC
 42. ADMIRA TEKEŠIĆ
 43. AMILA BAJRIĆ
 44. MUNEVERA HODŽIĆ
 45. AZRA BAJRIĆ
 46. ALMEDINA MEHIĆ
 47. ADIA MURATSPAHIĆ
 48. AMINA ADILOVIĆ LUBIĆ
 49. MUBERA BEVRNJA
 50. MAHIRA ALIĆ
 51. NESIBA ATIĆ
 52. DŽENANA BEČIREVIĆ
 53. EMINA LJUMA
 54. MATEA LUKIĆ
 55. IRENA ŽEPAČKIĆ
 56. ROMANA ČAUŠEVIĆ

Kandidati koji trebaju doći u 15h

 1. NEDŽLA MUJANOVIĆ
 2. MARIJA MILIĆ
 3. ARIA TARABA
 4. AHMED DERVIŠIĆ
 5. SALIHA HAJRIĆ
 6. SAUDINA NEZIĆ-DOGAN
 7. MARIJA NOVAKOVIĆ
 8. TARIK BEGOVIĆ
 9. MIRZETA SILADŽIJA
 10. TARIK DERVIĆ
 11. SMAILA MAMELEĐIJA
 12. ERNESA GEGIĆ
 13. HARIS ROSIĆ
 14. AIDA HORIĆ
 15. ANESA SPAHIĆ
 16. JASIN DURAK
 17. ARMIN ORAHOVČIĆ
 18. LEJLA ŠEREMET
 19. ADNANA MURATSPAHIĆ
 20. DALILA TEKEŠIĆ
 21. ERNAD TUPO
 22. SANEL GOJIĆ
 23. BELMA BEKTIĆ
 24. JOSIP KLARIĆ
 25. MINELA RAZIĆ
 26. JELENA PUŠELJA
 27. EMIR ŠLJIVO
 28. AJLA JUSUFSPAHIĆ
 29. SUMEJLA SOFTIĆ
 30. DŽANA FILIPOVIĆ
 31. ENISA KOLUH
 32. KRISTINA RAJIĆ
 33. MATEJ LIVANČIĆ
 34. IVANA ŽEPAČKIĆ
 35. FARIS ŠEHIĆ
 36. SENAD MILANOVIĆ
 37. ALMEDIN HUSANOVIĆ
 38. SANITA HABIB
 39. ILHANA SALKANOVIĆ
 40. SELMA BULJINA
 41. SADETA HUSIĆ
 42. ANA BRNADA
 43. TEA KOMŠIĆ
 44. ALMEN PATKOVIĆ

Pročitajte još članaka