Poziv i agenda za stručna usavršavanja za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje/direktore u osnovnim i srednjim školama KSB

PočetnaObavijestiPoziv i agenda za stručna usavršavanja za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje/direktore u osnovnim i srednjim školama KSB

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB, broj: 7/21, 4/22 i 6/23) svi kantonalni stručni aktivi, uz suradnju i odobrenje Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) usvojili su Plan i program rada Kantonalnog stručnog aktiva (prema nivou obrazovanja, nastavnom planu i programu i jeziku na kojem se izvodi nastavni plan i program).

Plan i program rada Kantonalnog stručnog aktiva (u daljnjem tekstu: KSA) prezentirati će se na sjednicama učiteljskih vijeća odgojno-obrazovnih ustanova od strane članova KSA (navedena aktivnost realizirati će se u razdoblju od 21. do 31.8.2023. godine).

U okviru predmetnih planova i programa rada KSA doneseni su programi stručnih usavršavanja koja su odraz zahtjeva, ideja, prijedloga i potreba za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i jačanje kompetencija nastavnog i stručnog osoblja u osnovnim i srednjim školama. Prijave za stručna usavršavanja vrše se isključivo putem web stranice Ministarstva.

U okviru ovoga poziva nalazi se raspored stručnih usavršavanja za mjesec kolovoz/august prema NPP-ima, predmetima i temama. Svaki nastavnik dužan je izvršiti registraciju i napraviti prijavu, za stručna usavršavanja kojima želi ili treba prisustvovati, najkasnije do 11.8. 2023. godine. Upute o načinu registracije i procesu prijave nalaze se OVDJE.

Tražimo od rukovoditelja da prihvate ulogu domaćina, ukoliko se u njihovoj školi održavaju neka od predmetnih stručnih usavršavanje te pravovremeno upoznaju nastavno i stručno osoblje s predmetnim pozivom uz napomenu kako su pojedina predavanja planirana za sve nastavnike i/ili stručne suradnike bez obzira na KSA kojem pripadaju.

Ovaj pristup predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnji način planiranja i organiziranja stručnih usavršavanja, ali i ujedno poziv svim zainteresiranim nastavnicima na aktivno uključivanje i suradnju s KSA u cilju organiziranja što kvalitetnijih i svrsishodnijih stručnih usavršavanja na korist svim dionicima našeg odgojno-obrazovnog sustava i društva u cjelini.

Poziv i agenda za stručna usavršavanja za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje/direktore u osnovnim i srednjim školama KSB

Prijava za stručna usavršavanja

Uputa o načinu registracije i procesu prijave

Pročitajte još članaka