Raspored stručnih usavršavanja za učitelje/nastavnike/profesore i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023./2024. godini.

PočetnaObavijestiRaspored stručnih usavršavanja za učitelje/nastavnike/profesore i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023./2024. godini.

Odgojna uloga razrednika u osnovnoj školi – razrednik voditelj – I. grupa (28.11.2023)
Odgojna uloga razrednika u osnovnoj školi – razrednik voditelj – II. grupa (10.01.2024)
Odgojna uloga razrednika u osnovnoj školi – razrednik voditelj – III. grupa (17.01.2024)
Psihološki aspekti slušanja glazbe; Kreativni oblici rada u nastavi solfeggia i korelacija solfeggia s nastavom instrumenata (29.11.2023)
Stručna obrada i smještaj građe u školskim bibliotekama (30.11.2023)
Inkluzivno obrazovanje u nastavi bosanskog jezika i književnosti (vrednovanje/ocjenjivanje postignuća učenika s poteškoćama u razvoju) (01.12.2023)
Uloga školskih knjižnica u edukacijsko-odgojnim procesima (01.12.2023)
Kompetencije nastavnika glazbe (04.12.2023)
Priprema i osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje zadataka iz fizike na redovnoj i dodatnoj nastavi (18.12.2023)
Nastava usmjerena prema učeniku – I. grupa (03.01.2024)
Nastava usmjerena prema učeniku – II. grupa (02.02.2024)
Darovita djeca u nastavi – I. grupa (04.01.2024)
Darovita djeca u nastavi – II. grupa (04.04.2024)
Darovita djeca u nastavi – III. grupa (20.06.2024)
Darovita djeca u nastavi – IV. grupa (21.06.2024)
Kreativni pristup lektiri – I. grupa (05.01.2024)
Kreativni pristup lektiri – II. grupa (05.04.2024)
Kreativni pristup lektiri – III. grupa (14.06.2024)
Procjena komunikacijskih sposobnosti osoba sa razvojnim teškoćama (08.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – I. grupa (08.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – II. grupa (08.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – III. grupa (08.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – IV. grupa (15.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – V. grupa (15.01.2024)
Razvijanje kritičkog mišljenja – VI. grupa (15.01.2024)
Stres, anksioznost i suočavanje (09.01.2024)
Geografija i njen značaj u suvremenom dobu (09.01.2024)
Obrazovanje i art stvaraju na času pakt – I. grupa (09.01.2024)
Obrazovanje i art stvaraju na času pakt – II. grupa (09.01.2024)
Modeliranje mašinskih dijelova u modulu PART DESIGN, definisanje i simulacija mehanizama DMU Kinematic (10.01.2024)
Oružje rata – rodno zasnovano nasilje nad ženama u holokaustu (10.01.2024)
Dobra i loša komunikacija (10.01.2024)
Metodika nastave u audio i vizualnom dobu – I. grupa (10.01.2024)
Metodika nastave u audio i vizualnom dobu – II. grupa (26.03.2024)
Metodika nastave u audio i vizualnom dobu – III. grupa (03.04.2024)
Agroturizam i održivi razvoj (11.01.2024)

Holokaust i Bosna i Hercegovina ( 12.01.2024 )
Montessori pristup-uvod i praktičan primjer – I. grupa (12.01.2024)
Montessori pristup-uvod i praktičan primjer – II. grupa (09.02.2024)
Inovativnost i kreativnost u nastavnom procesu (12.01.2024)
Saradnja s lokalnom zajednicom uz primjere iz prakse nastave geografije (15.01.2024)
Upotreba IKT alata (aplikacija) u nastavi matematike i informatike (15.01.2024)
Herbarski materijal-uzorkovanje, prepariranje i čuvanje ( 05.02.2024. )
Primjena softvera GeoGebra u nastavi fizike (16.01.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenika – I. grupa (16.01.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenik – II. grupa (16.01.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenik- III. grupa (29.01.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenika – IV. grupa (29.01.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenika – V. grupa (07.02.2024)
Uticaj medija na agresivno ponašanje učenika – VI. grupa (07.02.2024)
Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi (17.01.2024)
Odnos porodice i škole – saradnja ili partnerstvo – I. grupa (18.01.2024)
Odnos porodice i škole – saradnja ili partnerstvo – II. grupa (19.01.2024)
Odnos porodice i škole – saradnja ili partnerstvo – III. grupa (31.01.2024)
Odnos porodice i škole – saradnja ili partnerstvo – IV. grupa (01.02.2024)
Odnos porodice i škole – saradnja ili partnerstvo – V. grupa (02.02.2024)
Položaj geografije u okviru nacionalne grupe predmeta posmatrano kroz zajedničku jezgru BiH (19.01.2024)
STEAM u razrednoj nastavi – I. grupa (22.01.2024)
STEAM u razrednoj nastav – II. grupa (23.01.2024)
STEAM u razrednoj nastav – III. grupa (22.01.2024)
Artificial intelligence applications in esl teaching – advantages and disadvantages (30.01.2024)
Profesionalna orijentacija IX. razreda (30.01.2024)
Mjesto i uloga hora i orkestra u osnovnoj školi (02.02.2024)
Pisanje pripreme za čas i evaluacija održanog časa, Način kategorisanja učenika i popratna dokumentacija, Vijeće učitelja i Vijeće roditelja u školi (05.02.2024)
Kurikularni pristup učenju i podučavanju (09.02.2024)
Značaj Montessori pedagogije u podučavanju engleskog jezika i upotreba montessori materijala – I. grupa (12.02.2024)
Značaj Montessori pedagogije u podučavanju engleskog jezika i upotreba montessori materijala – II. grupa (29.02.2024)
Psihosocijalni odnosi u školi (16.02.2024)
Wellnes kao temelj za promjenu životnog stila (22.02.2024)
Online edukacija – iskustva i praktične teme za rad (23.02.2024)
Kako doći do ishoda učenja (05.03.2024)
Kombinacija HTML-a i PHP-a (metoda POST) (15.03.2024)
Implementacija smjernica o održivom razvoju za obrazovanje u nastavni proces kroz sve predmete (18.03.2024)
Autizam – rad s autističnim djetetom u nastavi – I. grupa (25.03.2024)
Autizam – rad s autističnim djetetom u nastavi – II. grupa (15.04.2024)
Autizam – rad s autističnim djetetom u nastavi – III. grupa (06.05.2024)
Autizam-rad s autističnim djetetom u nastavi – IV. grupa (06.05.2024.)
Autizam – rad s autističnim djetetom u nastavi – V. grupa (18.06.2024)
Praktične primjene CAD-CAM tehnologije u proizvodnji (19.04.2024)
Interaktivni rad uz upotrebu pametne ploče na nastavi jezika – I. grupa (23.04.2024)
Interaktivni rad uz upotrebu pametne ploče na nastavi jezika – II. grupa (25.04.2024)
Biblioterapijski pristup književnom tekstu u prevenciji vršnjačkog nasilja (12.06.2024)
Razvoj 4K kompetencija učenika upotrebom micro:bit uređaja – I. grupa (19.06.2024)
Razvoj 4K kompetencija učenika upotrebom micro:bit uređaja – II. grupa (24.06.2024)
Čitanje, ključne ideje i detalji – Breza, Slavko Kolar (lektira) – I. grupa (25.06.2024)
Čitanje, ključne ideje i detalji – Breza, Slavko Kolar (lektira – II. grupa (26.06.2024)
Nije lako biti nastavnik – I. grupa (27.06.2024)
Nije lako biti nastavnik – II. grupa (27.06.2024)
Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo u srednjoškolskoj obrazovnoj praksi (28.08.2024)

Pročitajte još članaka