Održan radni sastanak na temu ”Poteškoće i izazovi u praksi pri provedbi Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama KSB”

PočetnaObavijestiOdržan radni sastanak na temu ”Poteškoće i izazovi u praksi pri provedbi Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama KSB”

Sukladno Pozivu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, (broj:03-38-sl/22 od 19.1.2022. godine), dana 28.1.2022. godine održan je radni sastanak na temu ”Poteškoće i izazovi u praksi pri provedbi Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama KSB’‘ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Sastanku su nazočili rukovoditelji svih odgojno-obrazovnih ustanova, stručni suradnici te po jedan nastavnik koji je kao predstavnik nastavničkog vijeća imenovan za člana Povjerenstva za ocjenjivanje, napredovanje i stjecanje zvanja u skladu s člankom 15.Pravilnika, zatim predstavnici Sindikata i Aktiva ravnatelja, a u ime Ministarstva nazočili su ministar Bojan Domić i stručni savjetnik Ivica Augustinović.

Tijekom sastanka sudionici su dobili odgovore na sve ranije dostavljene upite vezane za problematiku provedbe Pravilnika u praksi, kao i informaciju o daljnjim aktivnostima i obvezama (predstavljen hodogram aktivnosti) u svezi jedinstvene i dosljedne primjene Pravilnika u svim osnovnim i srednjim školama.

Osigurati dosljednu primjene Pravilnika u svim odgojno-obrazovnim ustanovama predstavlja nužnost i u tu svrhu, a sukladno diskusiji s Radnog sastanka, dogovoreno je sljedeće:

  • prezentirani radni materijal ”Upiti škola i odgovori” kao i ”Hodogram aktivnosti” dostaviti svim odgojno-obrazovnim ustanovama (radni materijali u privitku)
  • za svaku problemsku situaciju prilikom ocjenjivanja i vrednovanja nastavnika i stručnih suradnika škola će tražiti podršku Ministarstva, a koje je dužno žurno dati odgovor i sa istim, o svakoj konkretnoj situaciji vezano za Pravilnik, upoznati i druge odgojno-obrazovne ustanove (svi upiti i odgovori objavljivati će se na zvaničnoj web stranici Ministarstva)
  • rukovodstvo škola, kroz učiteljska vijeća, ponovno će aktualizirati pitanje nominiranja privremenih savjetnika u skladu s ranijim aktom Ministarstva, broj: 03-34-571/21-3 od 1.12.2021. godine i eventualne nove nominacije dostavit do 4.2.2022. godine.

Pročitajte još članaka