“JP BH POŠTA”: Poziv za sudjelovanje u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2022. godini

PočetnaObavijesti“JP BH POŠTA”: Poziv za sudjelovanje u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2022. godini

„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo uputila je poziv institucijama, ustanovama, pojedincima, javnim službama, vjerskim i drugim organizacijama, kao i udrugama da im dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2022. godini.

Pored aktuelnih tema kao što su one iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, religije, a koje su redovno zastupljene na poštanskim markama, BH Pošta također želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvaćaju oblasti kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, znanost, dječji svijet, međunarodni i svjetski dani.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 2.8. 2021.godine, na adresu: „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili e-mail-a, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definirani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uvjete i kriterije (definirane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone: (033)252-707, 252-708, ili putem e-mail: philately@posta.ba.

Pročitajte još članaka