Javni poziv za registraciju i prijavu za stručna usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja/direktora u osnovnim i srednjim školama KSB

PočetnaObavijestiJavni poziv za registraciju i prijavu za stručna usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja/direktora u osnovnim i srednjim školama KSB
Registracija i prijava za strucno usavrsavanje

Javni poziv za registraciju i prijavu za stručna usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja/direktora u osnovnim i srednjim školama KSB

 

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB, broj: 7/21, 4/22 i 6/23) ovim putem želimo Vas informirati o daljnjim aktivnostima u procesu provedbe planova i programa kantonalnih stručnih aktiva na polju realizacije stručnih usavršavanja nastavnika na području našega Kantona.

Od svih rukovoditelja odgojno-obrazovnih ustanova tražimo aktivno uključivanje u proces registracije i prijave nastavnika i stručnih suradnika sukladno uputama o načinu registracije i procesu prijave

 

 

Prijave za stručna usavršavanja vrše se isključivo putem web stranice Ministarstva.

Za sve moguće probleme u svezi registracije i nemogućnosti prijave na pojedina stručna usavršavanja nastavnici se mogu direktno obratiti za podršku na e-mail: podrska@mozks-ksb.ba.

Svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji/direktori od 3.10. do 13.10.2023. godine, nakon izvršene registracije, imati će ponovno mogućnost prijave na stručna usavršavanja sukladno programima stručnih usavršavanja koja su izradili i usvojili kantonalni stručni aktivi. Svaki nastavnik, sukladno predmetu koji predaje i osobnom afinitetu moći će se prijaviti na najviše sedam stručnih usavršavanja.

Do 1.11.2023. godine, a na temelju iskazanog interesa nastavnika za pojedinim stručnim usavršavanjima, Ministarstvo će izraditi okviran raspored edukacija tijekom nastavne 2023./2024. godine i isti objaviti na web stranici Ministarstva.

 

Potvrda, kao valjan dokaz o prisustvu nastavnika i stručnih suradnika na stručnom usavršavanju, izdavati će se ubuduće elektroničkim putem. Do registracije na aplikaciju može se doći putem linka, mozks-ksb.ba/prijava, dok se potvrde  mogu pronaći na aplikaciji, pod stavkom Potvrde i biti će aktivne od ponedjeljka, 2.10.

Inovaciju u procesu stručnog usavršavanja predstavlja prijava putem QR coda na samom predavanju što nam automatski omogućuje izradu potvrde o prisustvu na određenom stručnom usavršavanju.

 

Inovacija i iskorak u obrazovanju zahtjeva podršku, razumijevanje ali i aktivno uključivanje svih zainteresiranih strana, te Vas još jednom pozivamo na suradnju s Ministarstvom i kantonalnim stručnim aktivima u cilju organiziranja što kvalitetnijih i svrsishodnijih stručnih usavršavanja na korist svim sudionicima našeg odgojno-obrazovnog sustava i društva u cjelini.

Registracija i prijava za stručna usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelje/direktore u osnovnim i srednjim školama KSB

Pročitajte još članaka