Izdrada Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje s Planom implementacije u Kantonu Središnja Bosna.

PočetnaObavijestiIzdrada Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje s Planom implementacije u Kantonu Središnja Bosna.

Osnovne odlike kvalitetnog društva ogledaju se kroz samu otvorenost za istinsko prihvaćanje individualnih različitosti. Prihvaćanje različitosti vodi ka otvorenom društvu, senzibiliranom društvu u kojem i osobe s invaliditetom pronalaze svoju ulogu i aktivno doprinose društvenoj zajednici. Osobito je važno u procesu stvaranja ”društva po mjeri svakog čovjeka” napraviti iskorak u odgojno-obrazovnom sustavu i stvaranju uvjeta za potpuno uključivanje djece/učenika s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav. Nužno je strateški promišljati na način koji će omogućiti svakom djetetu/učeniku uključivanje u život zajednice, jer u suprotnom realno možemo očekivati ovisnost o drugim osobama i socijalnu isključenost.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna pokrenulo je aktivnosti na izradi Strategija za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje s Planom implementacije u Kantonu Središnja Bosna.

Formirana je radna skupina koja je dana 6.ožujka 2020. godine održala prvi radni sastanak. Radnu skupinu osim predstavnika Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zdravstva i socijalne politike čine i predstavnici nevladinih udruženja i institucija koji radi na podizanju kvalitete položaja djece s posebnim potrebama, predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje te predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Tijekom radnog sastanka istaknuta je težnja svih sudionika kako je važno izraditi strategiju koja će težiti promjeni koncepta inkluzije. Promjena koncepta koji neće podrazumijevati samo intervencije usmjerene prema djetetu/učeniku s poteškoćama u razvoju u cilju njegovog uključivanja u sustav, nego i promjenu sustava od samog uklanjanja arhitektonskih barijera do kapacitiranja stavova prilagodbe u širem kontekstu u kojem se odvija odgojno-obrazovni proces.

Pročitajte još članaka