0
srednjih škola u KSB
0
škola koje NPP izvode na hrvatskom jeziku
0
škola koje NPP izvode na bosanskom jeziku

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA Bugojno
Ciglane II
Tel 030/251-915, Fax 030/251-519
tehskolabu@hotmail.com

 

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA Bugojno
Ciglane II
Tel 030/252-207, Fax 030/252-207
srednjastrucna@yahoo.com

 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUGOJNO 
Zlatnih Ljiljana bb
Tel 030/260-112, Fax 030/260-112
gimnazija_bug@yahoo.com

SREDNJA ŠKOLA “BUSOVAČA” 
Kulina bana bb
Tel 030/732-042, Fax 030/732-042
ssbusovaca@gmail.com

 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA 
Kulina bana bb
Tel 030/593-155, Fax 030-591-120
mail@mssbusovaca.com.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DONJI VAKUF
Žrtava genocida u Srebrenici
Tel 030/205-355, Fax 030/205-355
mssdvakuf@bih.net.ba

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “ZIJAH DIZDAREVIĆ” Fojnica
Novo naselje 7
Tel 030/544-370, Fax 030/831-821
smszijahdizdarevic@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA “USKOPLJE” 
Gradska bb
Tel 030/494-039, Fax 030/494-039
sskola.uskoplje@tel.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ”GORNJI VAKUF”
Gradska bb
Tel 030/265-654, Fax 030/266-255
mssgv@yahoo.com

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA “JAJCE” Jajce
Berte Kučere 3
Tel 030/654-273, Fax 030/654-273
ss-skola-jajce@tel.net.ba

 

SREDNJA ŠKOLA “NIKOLA ŠOP” Jajce
Fra Antuna Kneževića 27
Tel 030/654-174, Fax 030/654-175
gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “IVAN GORAN KOVAČIĆ” KISELJAK 
Ul. Žrtava domovinskog rata 5
Tel 030/879-002, Fax 030/879-002
srednjaskolakis@yahoo.com

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA U KISELJAKU
Žrtava domovinskog rata 5
Tel 030/879-113, Fax 030/879-113
srednjaskolafoj@yahoo.com

SREDNJA ŠKOLA “KREŠEVO”
Troska 2A
Tel 030/800-202, Fax 030/800-201
ss.kresevo@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “NOVI TRAVNIK”
Ljudevita Gaja bb
Tel 030/793-504, Fax 030/793-502
ss-novi.travnik@tel.net.ba

 

“MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA” NOVI TRAVNIK
Omladinska bb
Tel 030/525-407, Fax 030/525-012
jasmina_ntr@hotmail.com

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA
Ljudevita Gaja bb
Tel 030/791-076, Fax 030/792-286
sr.gl.sk.jakova.gotovca@tel.net.ba

SREDNJA ŠKOLA “TRAVNIK” NOVA BILA
Nova Bila b.b.
Tel 030/707-486, Fax 030/719-112
ss.travnik@tel.net.ba
ss.travnik.novabila@gmail.com

 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “TRAVNIK” 
Školska 3
Tel 030/511-059, Fax 030/518-868
mss.travnik@bih.net.ba

MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Školska 3
Tel 030/541-621, Fax 030/511-076
mseus@bih.net.ba

 

MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK 
Školska bb
Tel 030/510-280, Fax 030/511-618
psecurity@msts-travnik.net

 

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR “PETAR BARBARIĆ” – GIMNAZIJA TRAVNIK 
Školska 1
Tel 030/518-823, Fax 030/511-845
ksctr@bih.net.ba

 

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU 
Mostarska bb
Tel 030/548-550, Fax 030/548-560
medresa@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA “VITEZ” Vitez
Ilije Petrovića bb
Tel 030/711-336, Fax 030/711-656
ss.vitez@tel.net.ba

 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “VITEZ” Vitez
Ilije Petrovića bb
Tel 030/717-540, Fax 030/717-540
mss.vitez.kruscica@tel.net.ba