0
osnovnih škola u KSB
0
škola koje NPP izvode na hrvatskom jeziku
0
škola koje NPP izvode na bosanskom jeziku

“Prva osnovna škola” Bugojno, Jaklić
Jaklić V/2
tel: 030/253-440, fax: 030/253-440
prva-bug-jaklic.mozks-ksb.ba
posbugojno@yahoo.com

Prva osnovna škola Bugojno
Hendek VII/2
tel: 030/251-700, fax: 030/251-700
prvaosbu@bih.net.ba

Druga osnovna škola Bugojno
UL.Armije BiH br.7
Tel: 030/251-702, Fax: 030/251-702
druga-os-bugojno.mozks-ksb.ba
drosskola@bih.net.ba

Treća osnovna škola Bugojno
Jaklić br. 2
Tel 030/251-701, Fax 030/251-701
treca-os-bugojno.mozks-ksb.ba
trosjaklic@hotmail.com

Osnovna škola “Bristovi”
Rostovska bb
Tel 030/250-692, Fax 030/250-692
skola.bristovi@bih.net.ba

Osnovna škola “Drvetine”
Drvetine – Bugojno
Tel 030/277-343, Fax 030/277-343
os-drvetine.mozks-ksb.ba
drvetine@hotmail.com

Osnovna škola “Gračanica”
Gračanica kod Bugojna
Tel 030/281-036, Fax 030/281-036
os-gracanica.mozks-ksb.ba
gracanca@bih.net.ba

Osnovna muzička škola “Bugojno”
Slobode 149
Tel 030/251-181, Fax 030/251-181
osmuzicka.bu@bih.net.ba

Osnovna škola “Busovača”
Nikole Šubića Zrinjskog bb
Tel 030/733-095, Fax 030/733-179
o.s.busovaca@gmail.com

Osnovna škola “Kaonik”
Kaonik bb
Tel 030/736-058, Fax 030/736-055
oskaonik@gmail.com

Osnovna škola Kaćuni
Kaćuni bb
Tel 030/591-019, Fax 030/590-143
os-kacuni.mozks-ksb.ba
deno.1111@hotmail.com

“Prva osnovna škola”, Donji Vakuf
Vrbaska bb
Tel 030/205-115 , Fax 030/205-115
prva-os-dvakuf.mozks-ksb.ba
prvaosdonjivakuf@hotmail.com

“Treća osnovna škola”, Oborci
Oborci bb
Tel 030/261-005, Fax 030/261-005
treca-os-dvakuf.mozks-ksb.ba
osoborci@bih.net.ba

“Četvrta osnovna škola”
Torlakovac
Tel 030/275-111, Fax 030/275-111
os.torlakovac@bih.net.ba

Osnovna škola “Hasan Kjafija-Pruščak”
Prusac bb
Tel 030/271-162, Fax 030/271-162
os-hasan-kjafija-pruscak.mozks-ksb.ba
drugaosprusac@gmail.com

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Gojevići-Fojnica
Gojevići bb
Tel 030/803-206, Fax 030/803-409
os.igk-gojevici@tel.net.ba

Osnovna škola “Muhsin Rizvić”
Novo naselje 7
Tel 030/831-855, Fax 030/831-855
os-mrizvic.mozks-ksb.ba
osmuhsinrizvic@bih.net.ba

Osnovna škola “Uskoplje”
Bana Jelačića bb
Tel 030/494-018, Fax 030/494-240
os-uskoplje.mozks-ksb.ba
os.uskoplje@tel.net.ba

Osnovna škola “Gornji Vakuf”
Omladinska bb
Tel 030/265-658, Fax 030/265-671
emirsin@yahoo.com

Osnovna škola “Pajić Polje”
Pajić Polje bb
Tel 030/286-827, Fax 030/286-827
os-pajicpolje.mozks-ksb.ba
ppolje@bih.net.ba

Osnovna škola “Voljevac”
Voljevac bb
Tel 030/260-567, Fax 030/260-567
os-voljevac.mozks-ksb.ba
osvoljevac@bih.net.ba

Osnovna škola ”Jajce”
Krušćica bb
Tel 030/279-568, Fax 030/279-219
os-jajce.mozks-ksb.ba
osjajcekruscica@gmail.com

Osnovna škola “13. rujan”
Volijak bb
Tel 030/654-133, Fax 030/654-132
os.13.rujan@tel.net.ba

Osnovna škola “Berta Kučera”
Fra Antuna Kneževića 8
Tel 030/654-297, Fax 030/654-298
os-berta-kucera.mozks-ksb.ba
bertajajce@gmail.com

Osnovna škola “Braća Jezerčić” Divičani – Jajce
Divičani
Tel 030/654-612, Fax 030/640-611
os-braca-jezercic.mozks-ksb.ba
os.divicani@gmail.com

Osnovna škola “Kiseljak”
Josipa bana Jelačića 42/A
Tel 030/877-358, Fax 030/877-357
os.kiseljak@tel.net.ba

Osnovna škola “Lepenica”
Kuliješ 36
Tel 030/873-154, Fax 030/873-207
os-lepenica.mozks-ksb.ba
os.lepenica@gmail.com

Osnovna škola “Brestovsko”
Dugo Polje 52
Tel 030/876-063, Fax 030/876-063
os-brestovsko.mozks-ksb.ba
os.brestovsko1@tel.net.ba

Osnovna škola “Gromiljak”
Gromiljak bb
Tel 030/877-462, Fax 030/872-209
os-gromiljak.mozks-ksb.ba
os.gromiljak@gmail.com

Osnovna škola “Kiseljak 1” Bilalovac
Hrastovi 25
Tel 030/594-005, Fax 030/594-005
oskiseljak1bilalovac@hotmail.com

Osnovna škola “Kiseljak 2”, Zabrđe
Zabrđe bb
Tel 030/596-200, Fax 030/596-057
oskis2zabrdje@bih.net.ba

 

Osnovna škola “dr. Boris Ćorić”
Fra Grge Martića 124
Tel 030/806-710, Fax 030/806-810
os-drboris-coric.mozks-ksb.ba
o.s.kresevo@gmail.com

Osnovna škola “Novi Travnik”
Ljudevita Gaja bb
Tel 030/793-027, Fax 030/791-850
os-ntravnik.mozks-ksb.ba
os.novi.travnik@tel.net.ba

Osnovna škola “fra Marijan Šunjić”
Stojkovići
Tel 030/791-063, Fax 030/791-063
os-fra-ms.mozks-ksb.ba
osstojkovici@net.hr

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”
Opara
Tel 030/527-002, Fax 030/527-002
os-emulabdic.mozks-ksb.ba
skola-opara@hotmail.com

Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”
Vodovod bb
Tel 030/542-931, Fax 030/542-932
os-mmd.mozks-ksb.ba
os.mak@bih.net.ba

Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić”
Trenica
Tel 030/529-451, Fax 030/529-451
os-mcc.mozks-ksb.ba
skolatrenica@bih.net.ba

Osnovna škola “Safvet-beg Bašagić”
Omladinska bb
Tel 030/525-013, Fax 030/525-013
oskolasafvetn.tr@bih.net.ba

Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik
Stjepana Tomaševića bb
Tel 030/791-182, Fax 030/792-182
ogs-jakovag.mozks-ksb.ba
glazbena.skola-jakova.gotovca@tel.net.ba

Osnovna muzička škola Novi Travnik
Mehmeda Spahe 11 C
Tel 030/525-533, Fax 030/525-533
omsnovitravnik2010@gmail.com

Osnovna škola “Nova Bila”
Nova Bila bb
Tel 030/708-057, Fax 030/707-027
osnovabila@yahoo.com

Katolički školski centar “Petar Barbarić” – Osnovna škola Travnik
Školska 1
Tel 030/518-823, Fax 030/512-714
ksctr@bih.net.ba

Osnovna škola “Dolac”
Dolac na Lašvi bb
Tel 030/540-737, Fax 030/516-095
os-dolac.mozks-ksb.ba
os.skoladolac@bih.net.ba

Osnovna škola “Guča Gora”
Guča Gora bb
Tel 030/560-019, Fax 030/560-019
os-ggora.mozks-ksb.ba
os.gucagora@bih.net.ba

Osnovna škola “Han Bila”
Han Bila bb
Tel 030/562-402, Fax 030/562-402
os-han.bila.mozks-ksb.ba
skola-hb@bih.net.ba

Osnovna škola “Kalibunar”
Vjekoslava Karas bb
Tel 030/510-442, Fax 030/510-441
oskola_kalibunar@bih.net.ba

Osnovna škola “Karaula”
Ćosići bb
Tel 030/535-050, Fax 030/535-050
os-karaula.mozks-ksb.ba
os.karaula@hotmail.com

Osnovna škola “Mehurići”
MehurićI bb
Tel 030/564-402, Fax 030/564-402
os-mehurici.mozks-ksb.ba
osmehurici@bih.net.ba

Osnovna škola “Travnik”
Školska bb
Tel 030/518-697, Fax 030/511-197
os-travnik.mozks-ksb.ba
ostravnik@bih.net.ba

Osnovna škola “Turbe”
Aleja bb
Tel 030/530-092, Fax 030/530-371
osskola.turbe@bih.net.ba

Osnovna škola “Vitovlje”
Vitovlje bb
Tel 030/539-555, Fax 030/539-555
os-vitovlje.mozks-ksb.ba
osvitovlje01@hotmail.com

Osnovna muzička škola Travnik
Lukačka 6
Tel 030/512-130, Fax 030/512-130
oms-travnik.mozks-ksb.ba
muzickaskolatr@bih.net.ba

Osnovna škola “Vitez”
Josipa Kurevije bb (H)
Tel 030/711-579, Fax 030/711-327
os-vitezh.mozks-ksb.ba
osnovnaskola.vitez@gmail.com

Osnovna škola “Bila”
Marosi b.b.
Tel 030/716-243, Fax 030/716-243
skolabila@gmail.com

Osnovna škola “Dubravica”
22. Prosinca bb
Tel 030/712-775, Fax 030/711-585
os-dubravica.mozks-ksb.ba
skola.dubravica@gmail.com

Osnovna škola ”Vitez”
Josipa Kurevije bb (B)
Tel 030/710-998, Fax 030/710-998
os-vitez@tel.net.ba

Osnovna škola “Dubravica”, Preočica
Preočica bb
Tel 030/545-442, Fax 030/545-441
os_dubravica@yahoo.com