Kontakt

POMOĆNIK MINISTRA
Danijel Kolenda
Telefon: +387(0)30 503-118 
Fax: +387(0)30 503-118
danijel.kolenda@sbk-ksb.gov.ba

U odjelu za materijalno-financijsko poslovanje obavljaju se sljedeći poslovi:

 • osiguravanje i realizacija financijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom KSB
 • propisuje i provodi procedure interne kontrole u okviru materijalnog i financijskog poslovanja u Ministarstvu
  realiziranje sredstava po prijenosima-transferima sredstava (visoko školstvo, šport i kultura)
 • formalna i računska kontrola obrazaca primljenih od korisnika koje Riznica opslužuje prije unosa
  vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i osigurava plaćanje putem Trezora
 • unos podataka u sustav
 • unos narudžbenica i njihovo tiskanje i dostava korisnicima
  knjiženje unesenih narudžbenica i faktura u Glavnoj knjizi 
 • unošenje potraživanja u Modul
 • obračunavanje plaća koje opslužuje Riznica
 • sređivanje analitičko-formacijskih materijala iz oblasti financija
 • vršenje nadzora i propisivanje okvira rada u poslovima obračuna škola
 • priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe Ministra
 • upoznavanje Ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela
 • popunjavanje propisanih obrazaca za periodično, polugodišnje i godišnje izvještavanje
 • administrativno-tehnički i drugi srodni poslovi
 • drugi poslovi i radni zadaci iz oblasti financija koje odredi ministar

Ostali kontakti

STRUČNI SAVJETNIK
Zekija Spahić
Telefon: +387(0)30 503-118
Fax: +387(0)30 503-118
zekija.spahic@sbk-ksb.gov.ba 

STRUČNI SAVJETNIK
Željka Perić
Telefon: +387(0)30 503-118
Fax: +387(0)30 503-118
zeljka.peric@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Adaleta Mustajbegović
Telefon: +387(0)30 510-450 
Fax: +387(0)30 510-450
adaleta.mustajbegovi@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Izeta Perenda
Telefon: +387(0)30 510-450 
Fax: +387(0)30 510-450
izeta.perenda@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Katica Barišić 
Telefon: +387(0)30 510-451 
Fax: +387(0)30 510-451
katica.barisic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Zikreta Zlatić 
Telefon: +387(0)30 510-451
Fax: +387(0)30 510-451
zikreta.zlatic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Marija Sivonjić 
Telefon: +387(0)30 510-452
Fax: +387(0)30 510-452
marija.sivonjic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Jadranka Stojak 
Telefon: +387(0)30 510-452
Fax: +387(0)30 510-452
jadranka.stojak@sbk-ksb.gov.ba