Domić: Osam milijuna KM za ulaganje u škole ove godine

PočetnaObavijestiDomić: Osam milijuna KM za ulaganje u škole ove godine

Obnova i moderniziranje škola, poboljšanje uvjeta nastave i ulaganja u već dotrajale prostore jedna je od najvažnijih zadaća Vlade, kazao je ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna Bojan Domić naglasivši kako se na računu za ulaganja u škole ove godine našlo osam milijuna KM.

“Generalna je slika da je većina škola u koje idu naša djeca izgrađena krajem 70-ih i početkom 80-ih godina. Tim zgradama je već 50 i više godina i naravno da zahtijevaju investicijsko održavanje, odnosno stalno ulaganje. Nažalost, mali broj je škola koje su izgrađene zadnjih 10 ili 15 godina. Mi smo izdvajanje za ovakva ulaganja u zadnje dvije godine povećali, ono je sad na kontu za kapitalna ulaganja u opremu i građevinska ulaganja u škole negdje oko osam milijuna KM. Jedino što sad vidimo kao nekakvu zapreku su javne nabavke. Ulaganje mora biti onakvo kako je to zakon propisao, a vrlo često imamo situacija kad to ne ide jer imamo problema s kapacitetom. Ali dobro je da se to sve više radi i da je sve više investicija u škole”, kazao je Domić.

Po njegovim riječima, osim u same objekte, ulaže se i u opremu.

Kako kaže, bilo je jedno razdoblje stagnacije kad se manje ulagalo, a sad je situacija takva da se ulaže i u opremu.

“Manje-više sve su škole dobile dio suvremene informatičke didaktičke opreme kao što su pametne ploče, a ono što je stalna potreba je ulagati gdje su urgentne točke. U našim školama, nažalost, još uvijek imamo urgentnih točaka, sanitarnih čvorova i onog što nije kako bi trebalo biti i to svake godine stavljamo u plan i rješavamo dinamikom koju možemo stići”, dodao je ministar.

Pročitajte još članaka