Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK/KSB (2020. – 2024.)

PočetnaObavijestiAkcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK/KSB (2020. – 2024.)

U skladu sa nadležnostima u oblasti obrazovanja u BiH i u skladu sa Okvirnim AP o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH, Ministarstvo obrazovanja SBK je izradilo Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK.

U tom cilju, Rješenjem Vlade SBK  br. 01-34-569/19 od 21.6.2019. formirana je Interresorna radna grupa za izradu Akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Srednjobosanskom kantonu.

Interresorna radna grupa je na pripremi ovog Akcionog plana radila šest mjeseci i uz podršku OSCE održala četiri radna sastanka.

Podsjetimo, okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine usvojen je na 155. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 25.09.2018. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine preporučilo je nadležnim ministarstvima obrazovanja i da u saradnji s lokalnim zajednicama i romskim udruženjima koja egzistiraju na njihovom području pripreme i usvoje vlastite akcione planove o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja. Ti akcioni planovi bi, prema potrebama i stanju na terenu, trebali imati precizne mjere koje bi rezultirale potpunom jednakošću romske djece u pristupu pravu na obrazovanje, odnosno potpunom i uspješnom uključenošću sve romske djece u obavezno osnovno obrazovanje.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine preporučilo je nadležnim i lokalnim zajednicama da uspostave programske budžete, što je u skladu sa Općim komentarom UN-ovog Komiteta za prava djeteta broj 19 o izdvajanju sredstava iz javnog budžeta za realizaciju dječijih prava. Neophodno je uvođenje programskog budžeta za djecu u Bosni i Hercegovini kako bi se budžetska sredstva trošila u skladu s prioritetnim potrebama djece i kako bi se osigurao najbolji efekat za utrošena sredstava. Ovo ne znači i nužno povećanje sredstava već samo racionalniju preraspodjela u skladu s prioritetima, a prioritet moraju biti djeca, prvenstveno siromašna djeca kao što su romska djeca.

Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK/KSB (2020. – 2024.) možete preuzeti na linku ispod.

Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK/KSB (2020. – 2024.)

Pročitajte još članaka