35. sjednica Vlade KSB: Donesene brojne odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB

PočetnaObavijesti35. sjednica Vlade KSB: Donesene brojne odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Gromiljak“ Gromiljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2023.godinu, s pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena dobavljaču „BAFAS“ d.o.o. Kreševo, za rekonstrukciju učionica.
 Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa kako slijedi:
• „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf, predmet: usluge odvoza smeća, procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 KM bez PDV-a,
• JU „Prva osnovna škola“ Bugojno – Hendek, predmet: nabavka materijala za popravak i održavanje objekta, procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a,
• OŠ „Pajić Polje“ G.Vakuf – Uskoplje, predmet: usluge nabavke i korištenja električne energije, procijenjena vrijednost nabavke : 4.000,00 KM bez PDV-a
• OŠ „Kaćuni“ Busovača, predmet: izdaci za telefon i telefaks, procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a, predmet: izdaci za internet, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a, predmet: komunalne usluge, voda i kanalizacija, procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a, predmet: ostale komunalne usluge, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a,
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Travnik“ Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2023.godinu, s pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 1.019,90 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik za rekonstrukciju podova.

Pročitajte još članaka