Vlada KSB donijela niz odluka na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Vlada KSB je na 37. sjednici donijela sljedeće odluke: – Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe „Prve osnovne škole“ Bugojno u iznosu od 980,30 KM. Sredstva će se doznačiti „Karadža – Trade – Kašmir“ d.o.o. Bugojno. – Odluka o davanju suglasnosti školama […]