SPISAK KANDIDATA KOJI SU PLANIRANI ZA ISPIT IZ UMV 02.12.2023.godine

UMV BUGOJNO 02.12.2023.godine ISPIT IZ UMV ZA ISPITNO MJESTO TRAVNIK 02.12.2023.god.PLANIRAN NA PARKINGU ISPRED JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU U TRAVNIKU NA ADRESI BOSANSKA bb UMV KISELJAK 02.12.2023.godine UMV NOVI TRAVNIK 02.12.2023.godine UMV JAJCE 02.12.2023.godine UMV VITEZ 02.12.2023.godine

SPISAK KANDIDATA KOJI SU PLANIRANI ZA ISPIT IZ PPS i PP 02.12.2023.godine

BUGOJNO ( TREĆA OSNOVNA ŠKOLA U BUGOJNU ) PPS i PP dana 02.12.2023.godine JAJCE ( SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA JAJCE U JAJCU ) dana 02.12.2023.godine KISELJAK (OŠ KISELJAK 1 U KISELJAKU) dana 02.12.2023.godine NOVI TRAVNIK ( ODMOR REKREACIJA SPORT I KULTURA DOO ) PPP i PPS dana 02.12.2023.godine TRAVNIK ( OSNOVNA ŠKOLA U TRAVNIKU) dana 02.12.2023.godine […]