Raspored volontera po grupama

objavljeno 6. veljače 2019. | zadnja promjena 7. veljače 2019.

Raspored volontera po grupama
koji su obvezni proći edukaciju ''Asistencija djeci s poteškoćama u razvoju u redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama'' 8., 9. i 10 . veljače 2019. godine

Raspored volontera i AGENDA I. grupa 8.2.2019. godine

Raspored volontera i AGENDA II. grupa 9.2.2019. godine

Raspored volontera i AGENDA III. grupa 10.2.2019. godine

Navedena edukacija održati će se u zgradi Vlade KSB - II. kat, dvorana 2

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu obrazovanja na tel. 030 509-281 ili Katarini Mravak SEC koordinatoru-treneru na e-mail mravakatarina@gmail.com, mob. 063 472-239.