Centar za rani rast i razvoj u Travniku

objavljeno 20. prosinca 2018. | zadnja promjena 22. prosinca 2018.

Značaj Centra za rani rast i razvoj u Travniku ogleda se kroz intenciju promicanja važnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj djeteta, točnije njegovog tjelesnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja, te razvoj njegovih potencijala.

Centri za rani rast i razvoj su ustanove koje pružaju usluge rane intervencije, rane edukacije i obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu. Rana intervencija je proces informiranja, savjetovanja, edukacije i pružanja podrške djeci rane i predškolske dobi (kao i njihovim roditeljima) kod kojih su utvrđena odstupanja u razvoju.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, od sredine 2017. godine kada je donesen novi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Kantona Središnja Bosna'', broj 10/17) intenzivno radi i zagovarara važnost predškolskog odgoja i obrazovanja na području KSB.

Razdoblje od mjeseca studenog 2017. godine do prosinca 2018. godine, odnosno do danas predstavlja razdoblje u okviru kojeg je Ministarstvo obrazovanja razvilo i implementiralo niz projekata i aktivnosti koji su doprinjeli razvoju predškolstva i njegovog značaja na područiju KSB.

Veliku zahvalnost u cijelom procesu zagovaranja važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dugujemo međunarodnoj nevladinoj organizaciji Save the Children, čija profesionalna, iskustvena ali i financijska podrška doprinjela je da na područiju KSB danas imamo priliku otvoriti Centar za rani rast i razvoj u Travniku, ali i najviti njegovo rad od veljače 2019 godine kao i rad još tri Centra za rani rast i razvoj na područiju općina Kiseljak, Busovača i Bugojno.

Centri za rani rast i razvoj predstavljaju trajnu podršku svakom djetetu u njegovom razvoju u dobi od 3 do 6 godina, njihovim roditeljima ali i cijeloj zajednici. Rana socijalizacija djeteta i razvoj njegovih potencijala, te jačanje svijesti kod roditelja o biti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja predstavlja direktnu dobrobit i benefite za cijelu zajednicu.

Kratak pregled projekata i aktivnosti realiziranih u protekloj godini u suradnji sa Save the Childrenom:

  • educirana 54 nastavnika razredne nastave (po jedna nastavnik iz svake osnovne škole) za kavlitetnu i stručnu realizaciju OPOB-programa
  • opremeljena 31 učinoica u ruralnim sredinama (uglavnom područni odjeli) s potrebnim didaktičkim materijalom, namještajem ali i literaturom za realizaciju OPOB – programa
  • prepoznata potreba za uspostavom i formiranjem Centra za rani rast i razvoj. Potpuno opremljena četiri Centra s sjedištima u Travniku, Kiseljaku, Bugojnu i Busovači čiji aktivan rad se očekuje u 2019 godini.
  • educirani odgojitelji i nastavnici razredne nastave za radu u Centru za rani rast i razvoj
  • Proveden projekt implementacije definiranih ishoda učenja za jezičko-komunikacijsko područije koje je iznjedrilo 60 certificiranih trenera (među njima i tri odgojitelja), a koji su održali četverodnevnu edukaciju za preko 1000 nastavnika, točnije za sve  nastavnike razredne nastave, nastavnike bosanskog jezika, nastavnike hrvatskog jezika i odgojitelje.

U cijelom procesu zagovoaranje  i razvijanja kvalitetnog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja ključni doprinos dala je i Vlada KSB. U Proračunu za 2018. godinu za predškolski odgoj i obrazovanja izdvojeno je i utrošeno 300 000,00 KM, a za 2019. godinu, godinu u kojoj je planiran obuhvat Obveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja  (OPOB- programom) preko 70% djece u godini pred polazak u školu, a koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, planirana su sredstva u iznosu od 500 000,00

Zahvaljujući proračunskim sredstvima iz 2018. godine Ministarstvo obrazovanja KSB uspjelo je:

  • Izradilo i propisalo Cjeloviti razvojni programa predškolskog odgoja i obrazovanja KSB (CRP-KSB) kao i Obvezni programa predškolskog odgoja i obrazovanja (OPOB – program)
  • Tijekom 2018. godine obavljeni su radni sastanci o mogućim modelima provođenja OPOB programa na području općine Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača, Vitez, Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce, a uzimajući u obzir posebnosti svake općine u pogledu prostorne disperzije te prostornih i kadrovskih uvjeta koji su prisutni na svakom konkretnom području.
  • Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna uz suglasnost Vlade Kantona Središnja Bosna raspisalo je Javni natječaj za financiranje/sufinanciranje ostvarenja Obveznoga programa predškolskoga odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskoga odgoja i obrazovanja u vrijednosti od 100 000,00 KM. Osnovni cilj Javnog natječaja odnosio je se na afirmaciju i demistificiranje pitanja obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja te jačanja kapaciteta predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova, a sve po načelu ''mogućnost, a ne obveza''. OPOB – programom u 2018 godini bilo je obuhvaćeno oko 600 djece, što predstavlja obuhvcat od 30%  ciljane populacije.

Sve urađeno i prezentirano tijekom 2018. godine predstavlja kvalitetan oslonac za aktivnosti i projekte u 2019. godinu koje će biti fokusirane na realizaciju OPOB programa.

OPOB program ima za cilj kvalitetnu pripremu djeteta za svakodnevne izazove, školu, kao i njegovu uspješnu prilagodbu školskim obvezama.

Kvalitetna priprema i realizacija OPOB-programa predstavlja za nas ''ključ'' za otvaranje pitanja sustavnog uređenja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji predstavlja oslonac za razvoj i što kvalitetniju tranziciju našeg društva ka zemljama Europske unije.