Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i znanost
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i šport

Odjel za kulturu, šport i informiranje
zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture i športa, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ustroj

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela:

Zadnje objave

objavljeno 14.10.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 16.10.2019.god

objavljeno 14.10.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 16.10.2019.god.

objavljeno 11.10.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 15.10.2019.god.

objavljeno 10.10.2019
Plan ispita za  studeni, prosinac 2019.godine i siječanj 2020.godine. 

objavljeno 09.10.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 12.10.2019.god

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.