Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, pitanja mladih, kulture i športa, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  • pitanja mladih vezana za poboljšanje statusa mladih te objedinjavanje mjera i aktivnosti na poboljšanju statusa mladih u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima uprave, kao i praćenje provedbe mjera iz strategije za mladih Kantona;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 

TAJNIK MINISTARSTVA
Katarina Velte
Telefon: +387(0)30 509-280 
Fax: +387(0)30 509-280
katarina.velte@sbk-ksb.gov.ba

Pomoćnici ministra

Zoran Matošević      Pomoćnik ministra za obrazovanje i znanost
Stanična 43, Travnik
tel: 030/509-285
e-mail: zoran.matosevic@sbk-ksb.gov.ba
 
Nusret Baručija Pomoćnik ministra za kulturu, šport i informiranje
Stanična 43, Travnik
tel: 030/513-271
e-mail: nusret.barucija@sbk-ksb.gov.ba
 
Danijel Kolenda Pomoćnik ministra za materijalno-financijsko poslovanje
Stanična 43, Travnik
tel: 030/503-118
e-mail: danijel.kolenda@sbk-ksb.gov.ba
 
 Šezad Hodžić Pomoćnik ministra za autoškole i vozačke ispite
Erika Brandisa bb, Travnik
tel: 030/541-342
e-mail: sezad.hodzic@sbk-ksb.gov.ba
 
Refija Kulašin Glavni kantonalni inspektor
Stanična 43, Travnik
tel: 030/512-503
e-mail: refija.kulasin@sbk-ksb.gov.ba