Kontakt

POMOĆNIK MINISTRA
Nusret Baručija
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
nusret.barucija@sbk-ksb.gov.ba

U Odjelu za kulturu, šport i informiranje obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja; 
 • izradba informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem; 
 • praćenje rada i stanja u oblastima kulture, športa i informiranje i predlaganje mjera za unapređenje; 
 • praćenje i podržavanje sportaša i sportskih udruga od važnosti za Kanton; 
 • zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa; 
 • vođenje uredne i ažurne evidencije i registra kulturnih i sportskih organizacija i udruga i javnih glasila; 
 • informiranje građana na privremenom radu u inozemstvu; 
 • sudjelovanje u rješavanju u upravnim stvarima; 
 • vođenje baze podataka kulturnih, sportskih i informacijskih ustanova i organizacija na području Kantona; 
 • sudjelovanje i pružanje stručne pomoći u kulturnoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji; 
 • praćenje stanja i odnosa u djelatnosti kulture; 
 • izgradnja, razvitak i funkcioniranje sustava informiranja; 
 • evidentiranje javnih glasila; 
 • utvrđivanje standarda i normativa djelatnosti u oblasti kulture; 
 • priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; 
 • upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela; 
 • administrativno-tehnički i drugi poslovi; 
 • i drugi poslovi i zadaci iz ovih oblasti i koje odredi ministar.

Ostali kontakti

STRUČNI SAVJETNIK
Slavica Batić Delić
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
slavicab.delic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Fatima Jelčin
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
fatima.jelcin@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Sanja Perić
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
sanja.peric@sbk-ksb.gov.ba