Kontakt

GLAVNI KANTONALNI INSPEKTOR

Telefon: +387(0)30 512-503 
Fax: +387(0)30 512-503

Ostali kontakti

INSPEKTOR
Franjo Ljubas
Telefon: +387(0)30 509-284
Fax: +387(0)30 509-284
franjo.ljubas@sbk-ksb.gov.ba 

INSPEKTOR
Nezira Fuško
Telefon: +387(0)30 512-503
Fax: +387(0)30 512-503
nezira.fusko@sbk-ksb.gov.ba 

INSPEKTOR

Telefon: +387(0)30 512-503
Fax: +387(0)30 512-503

VIŠI REFERENT
Snežana Zelić
Telefon: +387(0)30 518-675
Fax: +387(0)30 518-451
snezana.zelic@sbk-ksb.gov.ba