Dobro došli na web stranicu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

Obrazovanje

predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

 

Kultura i šport

zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa, te razvoj i unapređenje športa

Vozački ispiti

poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, pitanja mladih, kulture i športa, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  • pitanja mladih vezana za poboljšanje statusa mladih te objedinjavanje mjera i aktivnosti na poboljšanju statusa mladih u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima uprave, kao i praćenje provedbe mjera iz strategije za mladih Kantona;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela:

obrazovanje i znanost
kultura, šport i informiranje
materijalno-financijsko poslovanje
autoškole i vozačke ispite
Inspektorat

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Odjel za kulturu, šport i informiranje obavlja pripreme prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja, kao i praćenje rada i stanja u ovim oblastima te predlaganje mjera za unapređenje.

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.