Obrazovanje i znanost (hr)

Kolektivni ugovori

# Opis Dokument Kategorija
1. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/18) Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB.pdf Ugovor
2. Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg školstva u KSB („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/18) Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg školstva u KSB.pdf Ugovor
3. Odluka o tumačenju kolektivnog ugovora - sklapanje ugovor o radu u više škola, tehnološki višak i dopuna norme (30.10.2018.) Odluka o tumačenju kolektivnog ugovora - sklapanje ugovor o radu u više škola, tehnološki višak i dopuna norme.pdf Odluka
4. Odluka o tumačenju kolektivnog ugovora - prava sindikalnog povjerenika Odluka o tumačenju kolektivnog ugovora 1.10.2018..pdf Odluka
5. Odluke o tumacenju kolektivnog ugovora: Sklapanje ugovora o radu u više škola, tehnološki višak, nadopuna norme, prekovremeni rad, naknada za odvojen život od obitelji i smještaj u mjestu rada) Odluke o tumacenju kolektivnog ugovora.pdf Odluka