Obrazovanje i znanost (hr)

Srednje obrazovanje

# Opis Dokument Kategorija
1. Zakon o srednjem školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01) Zakon o srednjoj skoli.pdf Zakon
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 17/04 i 15/12) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o srednjem skolstvu.pdf Zakon
3. Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/13). Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju ucenika u srednjoj skoli.pdf Pravilnik
4. Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15) Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te nacinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim skolama.pdf Pravilnik
5. Pravilnik o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15) Pravilnik o izboru imenovanju i radu skolskih odbora osnovnih i srednjih skola u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf Pravilnik
6. Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15) Pravilnik o strucno-pedagoskom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf Pravilnik
7. Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14) Pravilnik o organiziranju i izvedbi skolskih izleta i skolskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf Pravilnik
8. Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14) Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim skolama u KSB.pdf Pravilnik
9. Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14) Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj skoli.pdf Pravilnik
10. Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u registar srednjih škola (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/05); Pravilnik o postupku utvrdivanja uvjeta za upis u registar srednjih skola.pdf Pravilnik
11. Pravilnik o pedagoškim mjerilima za srednje škole (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 15/02); Pravilnik o pedagoskim mjerilima za srednje skole.pdf Pravilnik
12. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/14); Pravilnik o polaganju strucnog ispita.pdf Pravilnik
13. Pravilnik o izboru ustroju i radu školskih odbora (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 5/05); Pravilnik o izboru ustroju i radu skolskih odbora.pdf Pravilnik
14. Pravilnik o natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/06); Pravilnik o natjecanju ucenika osnovnih i srednjih skola.pdf Pravilnik
15. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/06) Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskocama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf Pravilnik
16. Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama te učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/13) Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i strucnih suradnika.pdf Pravilnik
17. Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna broj 4/13). Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju ucenika u srednjoj skoli.pdf Pravilnik
18. Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/18) Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ.pdf Ostalo